Zaloguj

Polityka prywatności

METAMORFOZA FINANSOWA

Skoro trafiłeś do tego dokumentu, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych. Wiedz, że dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych.

Szanując Twój czas, przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniamy jak obchodzimy się z powierzonymi mi przez Ciebie danymi osobowymi.

I. Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych jest Finansowazalezni Sp. z o.o., ul. Montażowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372743630; KRS: 973547.

Dane przetwarzamy w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679 („RODO”);

Pamiętaj, że w przeważającej części udostępnienie danych osobowych, w tym także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne abyśmy mogli zrealizować cel dla jakiego je się udostępnia. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki je udostępniono.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji swoich danych osobowych.

Dbamy o należytą ochronę Twoich danych osobowych, gwarantując Ci, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który je udostępniono, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom nieuprawnionym.

Kontaktując się z nami lub dokonując zamówienia, przekazujesz swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną bezpieczne.

Podobnie jak ma to miejsce niemal na każdej stronie internetowej, my również wykorzystujemy pliki cookies.

II. Administrator

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo jest:

Finansowazalezni Sp. z o.o.

ul. Montażowa 3

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 9372743630; KRS: 973547

biuro@metamorfozafinansowa.pl

III. Twoje uprawnienia

Aktualne przepisy prawa przyznają Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Dostęp do danych osobowych
 • Zmiana danych osobowych, ich sprostowanie, lub usunięcie
 • Wycofanie zgody
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych

Możesz w każdej chwili skorzystać z tych uprawnień poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

IV. Cele, w jakich przetwarzam Twoje dane osobowe

Zamówienia i wystawianie dokumentów rozliczeniowych

Zamawiając od nas produkt lub usługę, podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. dane identyfikujące co do tożsamości, czy dane kontaktowe). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia dokumentów rozliczeniowych, zapewnienia kontaktu, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest kilka podstaw prawnych wyrażonych w ramach art. 6 RODO.

V. Powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienie

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecamy wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania naszej działalności. Podmioty, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych, to:

 • Firmy obsługujące nasz obszar informatyczny;
 • Firma obsługująca sprawy księgowe i rachunkowe;
 • Firmy odpowiedzialne za marketing;
 • Pozostałe firmy z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane udostępniane są również:

 • Firm obsługujących sprawy prawne;
 • Firmy obsługujące transport i przekaz pocztowy.

Naszym partnerom (współorganizatorzy) wspierającym realizację konkursu:

 • Investment Partners S.A. NIP: 7010331340
 • Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka Spółka komandytowo-akcyjna NIP: 5252794232
 • Fundacja Invest Cuffs ul. Pl. Wolnica 7, 31-060 Kraków NIP: 6793118922.
 • Wenus Lomperta Zembek Kancelaria Adwokatów Spółka Komandytowa NIP: 5252812071

VI. Okres przetwarzania danych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

 • W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;
 • W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez okres świadczenia usług, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (m.in. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

VII. Logi serwera

Korzystając z naszej strony internetowej przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, które używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

VIII. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania strony,
 • prawidłowego działania formularzy.

IX. Zmiana polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będą znajdować się na stronie internetowej.